0
  • Giỏ hàng trống

    Bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng

Enter your keyword

Toàn tập về lập báo cáo tài chính

New Hot

Giới thiệu

KHÓA HUẤN LUYỆN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Để theo dõi đơn hàng của bạn xin vui lòng nhập ID đơn hàng của bạn vào ô dưới đây và nhấn nút "Theo dõi". ID đơn hàng đã được gửi cho bạn qua biên lai và qua email xác nhận mà bạn nhận được.

NGÀY 1: LẬP VÀ KIỂM TRA BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN
The content of this lesson is locked. To unlock it, you need to Buy this Course.
The content of this lesson is locked. To unlock it, you need to Buy this Course.
The content of this lesson is locked. To unlock it, you need to Buy this Course.
The content of this lesson is locked. To unlock it, you need to Buy this Course.
The content of this lesson is locked. To unlock it, you need to Buy this Course.
The content of this lesson is locked. To unlock it, you need to Buy this Course.
The content of this lesson is locked. To unlock it, you need to Buy this Course.
NGÀY 2: LẬP BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
The content of this lesson is locked. To unlock it, you need to Buy this Course.
NGÀY 3: LẬP BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH
NGÀY 4: LẬP BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
The content of this lesson is locked. To unlock it, you need to Buy this Course.
NGÀY 5: LẬP THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
The content of this lesson is locked. To unlock it, you need to Buy this Course.
Level Nâng cao
Giá sản phẩm VND 999.000

Chia sẻ khóa học của chúng tôi