0
  • Giỏ hàng trống

    Bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng

0
  • Giỏ hàng trống

    Bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng

Enter your keyword

Khóa huấn luyện lập báo cáo tài chính Online + Offline

New Hot

Giới thiệu

KHÓA HUẤN LUYỆN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

NGÀY 1: LẬP VÀ KIỂM TRA BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN
NGÀY 2: LẬP BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
The content of this lesson is locked. To unlock it, you need to Buy this Course.
NGÀY 3: LẬP BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH
NGÀY 4: LẬP BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
The content of this lesson is locked. To unlock it, you need to Buy this Course.
NGÀY 5: LẬP THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
The content of this lesson is locked. To unlock it, you need to Buy this Course.
Level Nâng cao
Giá sản phẩm VND 1.499.000

Chia sẻ khóa học của chúng tôi